Как да използвате Heatmap
Heatmap е вашето рентгеново зрение във всички ваши тестове за сблъсък. Щракнете с едно щракване, за да подчертаете най-лошите области в модела. Още един за маркиране на сблъсъци, за да може вашият екип да започне работа.

Бързи и прости видеоклипове, които ви показват всички функции, които Sherlock може да предложи.

Преминете към съдържанието