Представяне на Daily

Daily е ежедневният надзорен инструмент, за който мечтаете, лесен за използване, мощни функции за отчитане и лесна настройка за всички ваши сътрудници.

Как работи?

Вижте как работи Daily и защо би било мощно допълнение към вашия набор от инструменти.

Ежедневни функции

Доклади

Генерирайте богати на данни въздействащи отчети, които обединяват всичките ви данни в лесно разбираем формат.

Работни дневници

Въведете всякаква информация, която трябва да бъде записана за работното време на вашия екипаж, размера на екипажа и данните за екипажа.

Прикачени файлове

Запазете изображения, за да дефинирате ясно проблемите, които възникват през деня ви, или видеоклипове, аудиозаписи и документи и всички те ще бъдат съхранявани в лесно достъпни.

Бележки

Лесен начин да добавите обратна връзка, коментар или просто обща информация за случилото се днес на работното място.

Имате ли още въпроси?

Преминете към съдържанието