Етап 1

Отворете Explorer

Отидете на %appdata%\FlyPaper като го напишете в лентата отгоре и натиснете Enter.

Стъпка 2

Навигирайте в годината на Шерлок, която използвате.

Т.е. ако използвате Navisworks 2022, отворете папката Sherlock2022.

Стъпка 3

Прикачете последните три log.txt файлове на имейл и ги изпратете на лицето във FlyPaper, което ги е поискало.

Преминете към съдържанието