Sherlock + Navisworks

Sherlock + Procore

Вашите проблеми с координацията в синхрон

Готови ли сте да добавите Sherlock към Procore?

Все още нямате Sherlock?

Стартирайте детектива за сблъсъци

Вземете актуализации на модела от сделките си и стартирайте отново детектива за сблъсък на Navisworks.

Работа върху лепкава стена

Distill вашите сблъсъци

Използвайте функцията Distill на Sherlock, за да групирате вашите сблъсъци в значими проблеми.

Създавайте проблеми с координацията на Procore от вашите сблъсъци

Изберете сблъсъци в детектива за сблъсъци, за да създадете свързани проблеми, като същевременно добавяте неща като приоритет, местоположение, възложител и тип.

Работа върху лепкава стена

Синхронизиране на промените между Procore и Navisworks

Статуси, възложители и заглавия са налични за синхронизиране. Вие контролирате кои актуализации да приложите.

Вижте го в действие

Преминете към съдържанието